f84129712

50см и 19см на 1,5мм

 

ОПИСАНИЕ:
цепь 50см на 1,5мм, браслет 19см на 1,5мм